divendres, 17 d’abril del 2015


L'organització del CAMPUS'20 estarà condicionada en tot moment a les mesures que des de les autoritats sanitàries indiquin, així com als protocols d'actuació vigents en cada moment. 
Cal recordar que només es poden organitzar activitats de lleure a partir de la FASE 3. 
En cas de postposar-se l'entrada en aquesta fase les dates del Campus poden variar.