PRESENTACIÓ

Volem contribuïr també a tornar a la normalitat la vida dels nens i nenes després de l'afectació provocada a les seves vides i en concret a la pràctica del futbol per la COVID-19. Ho volem fer garantint el compliment dels protocols i la màxima seguretat dels participants. Per aquest motiu enguany, malgrat les restriccions, hi tornem! 

Aquest projecte està destinat a crear campus de tecnificació que ajudi a què els seus participants, siguin o no membres de l'EF Sant Feliu creixin en l'aprenentatge del futbol. L'equip humà del Campus està Integrant per persones amb titulació esportiva i específica de futbol, i lligats al club ja sigui com a jugadors o com a entrenadors. 

Aquesta tecnificació vindrà donada de manera lúdica, on els infants aprendran gestos tècnics, comprendran què és la tàctica, milloraran la seva condició física i les seves qualitats bàsiques fent servir el joc com a eina. Aconseguint així una convivència de 30 dies amb els propis companys, on els valors i el respecte per als altres sigui la base d’aquesta.


Volem que tothom pugui tenir l’oportunitat d’assistir a un campus de qualitat amb professionals qualificats que seguiran una línia d’actuació segons l’edat i el desenvolupament de cada jugador, amb això volem dir que cada jugador té un ritme d’aprenentatge diferent a un altre i que a cada edat tenen una capacitat d’anàlisi d’informació diferent.