LES SESSIONS

Les sessions del Campus comencen a partir de les 9, deixant de marge 10 minuts perquè els pares deixin als nens a les instal·lacions. A més des de les 8:45 tots els monitors i responsables del Campus ja es trobaran a les instal·lacions, per donar la possibilitat als pares que treballen aviat de deixar els nens uns minuts abans.

Durant els primers 15 minuts es prendrà la temperatura als jugadors i a continuació es poden canviar, hidratar i preparar per a la sessió. Per tant de 9 a 9'15 es realitzarà l'arribada dels jugadors i la benvinguda d'aquests, estan a un quart en punt al terreny de joc per iniciar les activitats corresponents.

El total del dia estarà dividit en 4 sessions de 45 minuts cadascuna. La primera de 9.15 a 10, en la qual buscarem molt de joc i dinamisme en tots els exercicis perquè així els nens s'activin per les activitats de futbol que realitzaran posteriorment, introduint i incidit especialment en un bon escalfament. La segona comprendrà des de les 10 fins a les 10.45, en la qual es realitzaran sempre activitats de futbol i ens centrarem en la tecnificació del jugador. Al finalitzar aquesta hora i mitja, es deixarà un descans de 30 minuts per esmorzar, recuperar-se i emplenar les ampolles d'aigua. Després de l'esmorzar la sessió també tindrà una durada de 45 minuts, de 11.15 a 12, introduint progressions de la tecnificació realitzada anteriorment, i realitzant un munt d'exercicis i jocs de futbol. I per finalitzar durant els últims 45 minuts, de 12 a 12.45, buscarem la vessant més lúdica i en la qual s'ha de reflectir tot el treball de les sessions anteriors: els partits, les onades, partits reduïts... En finalitzar totes les activitats, tots els grups conjuntament realitzaran 5 minuts d'estiraments dirigits per un dels monitors. Els últims 10 minuts es deixaran per recollir tot el material i per la higiene personal dels jugadors (desinfestació i control de temperatura).

L'exposat anteriorment es referia als dies de Campus en els quals tot tingui la seva ubicació en el Camp de Futbol. Per tant sempre que hi hagi una sortida extraordinària, o en algun cas un desplaçament, s'informaria als pares prèviament a través de fulls informatius, amb tot l'horari i el material necessari per a aquell dia o activitat en concret.