CONTINGUTS

Els objectius marcats anteriorment s’assoliran a través d’aquests continguts:
A. L’escalfament (específic del futbol)

B. Tècnica individual
- Control
- Habilitat i destresa
- La conducció
- El copejament amb el peu
- El copejament amb el cap
- El regateig
- El tir
- Les intercepcions
- L’entrada

C. Tècnica col•lectiva
- La passada
- El relleu
- Accions combinades

D. Tècnica individual i col•lectiva del porter
- Individual: els blocatges, desviacions, rebutjos/rebuigs i prolongacions
- Col•lectiva: Passades i sacades de porteria

E. Estratègies ofensives i defensives
F. Treball cognitiu (presa de decisions)


G. Mètode de treball integrat (tàctica, tècnica, preparació física i psicològica)